Nyelvészet

Az LC-STUDIO munkatársainak célja, hogy az általuk ellenőrzött, javított és fordított magyar nyelvű szövegek helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból magas színvonalat képviseljenek. A megfelelő tudományos végzettségen kívül biztosíték erre a sokéves szerkesztői, lektori és fordítói tapasztalat.

Az LC-STUDIO nagy hangsúlyt helyez a minőségi munkára, valamint a vállalt határidők pontos betartására.

A nyomtatásra kerülő írások színvonalát – a tartalom mellett – nagymértékben befolyásolja azok nyelvi megjelenése is. Törekedjünk hát a tökéletességre! Ebben lesz a segítségére a komáromi székhelyű LC-STUDIO.

A szövegekben megjelenő bármilyen tartalomért a szerző felel.

TEVÉKENYSÉGI TERÜLET

Magyar nyelvű kéziratok, pl.:

 • szakdolgozatok (Bc., Mgr.) és disszertációs munkák,
 • folyóiratok,
 • kiadványok,
 • szórólapok,
 • ismertető és ismeretterjesztő füzetek,
 • prospektusok, brosúrák, évkönyvek,
 • könyvek, egyetemi és főiskolai jegyzetek, újságcikkek,
 • honlapok

helyesírási, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontú lektorálása és korrektúrája, valamint

 • szlovák nyelvű kéziratok magyar nyelvre fordítása.

Az ár tartalmazza a kéziratok:

 • nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási ellenőrzését

Kedvezmények:

 • diákoknak, főiskolai és egyetemi hallgatóknak 5% kedvezményt biztosítunk
 • többszöri vagy folyamatos megbízás esetén az ár megegyezés szerint

Szómagyarázat:

 • Szakszöveg: szakdolgozatok (Bc, Mgr.) és disszertációs munkák, tudományos és szakcikkek, tanulmányok
 • Tájékoztató szövegek: minden olyan szöveg, amely nem tartalmaz szakszavakat
 • Normaoldal: A4-es oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1 800 leütés, beleértve a szóközöket is.
 • Első javítás: Az elektronikus (doc, docx, PDF) szöveg első javítása
 • Második javítás: Az első javítást követő, grafikus(ok) által betördelt és megszerkesztett szöveg javítása.

Feltételek:

 • Csak elektronikusan (doc, docx, PDF) rögzített szövegek javítását vállaljuk.
 • A javítást (korrektúrát) egyenesen az elektronikusan rögzített szövegben végezzük.
 • A szolgáltatás árát a szöveg javítás utáni terjedelme határozza meg.

Fordítás (kizárólag szlovák nyelvről magyar nyelvre)

Irányár: 20 €/normaoldal

Szómagyarázat:

 • Normaoldal: A4-es oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1 800 leütés, beleértve a szóközöket is.

Árjegyzék

1. javítás 1. javítás 2. javítás 2. javítás
A szöveg fajtája Normál Sürgős Normál Sürgős
Tájékoztató 1.50 €
450 Ft
3.00 €
900 Ft
1.00 €
300 Ft
2.00 €
600 Ft
Szakszöveg 2.50 €
750 Ft
5.00 €
1500 Ft
2.00 €
600 Ft
4.00 €
1200 Ft

Az árjegyzék 2016. február 1-jétől érvényes

Határidők:

Normál

40 normaoldalig: a megbízástól számított 5 munkanapon belül

40-nél több oldal esetén megegyezés szerint

Sürgős

15 normaoldalig: a megbízástól számított 24 órán belül

30 normaoldalig: a megbízástól számított 48 órán belül

30-nál több oldal esetén megegyezés szerint