Vitás ügyei mindegyikünknek vannak. Ezek lehetnek családi, munkahelyi, iskolai és egyéb konfliktusok, melyeket mindenki másképp old meg. Vérmérséklettől függően van, aki kiabálással, fenyegetőzéssel, esetleg testi erőfölénnyel. Van, aki kirúgja az alkalmazottját, van, aki belebetegszik, és van, aki perel...

Létezik azonban egy olyan konfliktuskezelő módszer, amely egy harmadik, semleges fél, a mediátor segítségét veszi igénybe a felmerülő probléma megoldásához.

A mediáció nem más, mint békítő jellegű közvetítő eljárás. A mediátornak az a célja, hogy segítő kommunikációjával kölcsönösen elfogadható egyezséghez segítse a feleket. A mediáció magánjellegű és bizalmas. A mediátor részéről teljes titoktartást követel. A folyamat végén nem egy harmadik fél (pl. a bíró) hirdet ítéletet, és határozza meg, hogy kinek van igaza. A mediációban a felek egyenrangúak, nincs közöttük alá-fölérendeltségi viszony. Nem azt boncolgatják, hogyan alakult ki a konfliktus, hanem a jövőbe tekintenek, és olyan megoldást keresnek, amely mindkettőjük számára elfogadható.

A bírósági tárgyaláson az egymással konfliktusban álló felek ellenfelekként szerepelnek. És bár a tárgyalás végén a bíró ítéletet hirdet, mégis kevés az esély arra, hogy a konfliktus megoldódik és a kapcsolat javul. A jogi eljárás ezzel együtt hosszadalmas és igen költséges.

A mediáció során a döntés a felek kezében van. A megegyezés szövegébe csak az kerül be, amiben a felek megegyeztek. Az egyezség mindkét fél érdekeinek figyelembevételével születik, tehát mindkét fél elégedett lesz. Mediációra csak abban az esetben kerülhet sor, ha mindkét fél önként vesz benne részt. A bírósági tárgyaláson ez nem így van. A mediáció megtanítja a benne résztvevőket arra, hogyan oldják meg békés úton a konfliktusaikat.

A bírósági tárgyaláson az egymással perben álló feleken kívül mások is jelen lehetnek. A mediáció ennél diszkrétebb, hiszen a folyamatban csak a konfliktusban érintettek és a mediátor vesz részt.

Amikor a felek egyetértenek abban, hogy vitás kérdésüket peren kívül kívánják megoldani, mediátorhoz fordulnak. A mediátor külön-külön elbeszélget a két féllel, megismerkedik a vita tárgyával, majd kitűzi az első mediációs megbeszélés időpontját.

A felek a mediátorral szerződést kötnek, mely szerződés a személyes adatokon kívül tartalmazza a vita tárgyát és az eset rövid leírását, valamint azt, hogy a köztük fennálló vitás ügyet közvetítői eljárás (mediáció) keretében kívánják rendezni. A mediációs ülés időtartama nem haladhatja meg a három órát. Az ülések száma függ az ügy bonyolultságától, valamint a felek megegyezési szándékától. A közvetítői eljárás eredményét jegyzőkönyvben rögzítik.

A mediátor segíti értelmezni a felek által elmondottakat. Célja, hogy a mediációban részt vevők valamennyien ugyanazt értsék az elhangzottakból. Kölcsönösen világossá teszi az ügyfelek igényeit. Nem ad tanácsot, nem javasol megoldást, hanem segít egy közösen elfogadható megegyezés meghozatalában. A mediáció végén nem ítélet születik, hanem megállapodás, amelyben mindkét fél érdekei érvényesülnek, vagyis mindkét fél nyer.

Párkapcsolati krízishelyzetek, melyek megoldásában hatékony segítséget nyújthat a mediátor:

 • Összeköltözés, kezdeti összecsiszolódás
 • Házasságkötés
 • Kapcsolat a szülőkkel, konfliktushelyzet
 • Egzisztenciateremtés
 • Lakóhely-változtatás
 • Munkahelyváltás, karrierépítés
 • Gyermekszületés
 • Az anya otthon maradása, illetve visszatérése a munkába
 • Gyermekneveléssel kapcsolatos nézetkülönbségek
 • Kamaszkori sajátosságok, nehézségek kezelése
 • Időskorú szülők gondozása, ellátása
 • Kiürült házasság, ellaposodott érzelmek
 • Hűtlenség, megcsalás
 • Életközépi válság
 • Válás
 • Gyermekelhelyezés, -láthatás
Előkészítő beszélgetés: 20 €/fő
6000 Ft/fő
A mediációs folyamat: 30 €/óra
9000 Ft/óra
A jegyzőkönyv előkészítése: 20 €
6000 Ft

Fizetni lehet átutalással vagy készpénzzel.

dr. Héder Ágnes

+421 905 15 16 52

agnes@lc-studio.sk

Üzenet »